Kiểm ta độ an toàn của 1 chiếc xe sau thời gian dài không sử dụng